Thema’s

Thema’s zijn de onderwerpen waar we met elkaar over spreken. Ze lijken misschien algemeen en abstract, maar we hebben er in ons leven allemaal ervaring mee. Vanuit het onderzoek van zulke ervaringen proberen we meer over het thema te weten te komen: wat betekent het concreet? En we onderzoeken hoe we er zelf in staan, wie wij zelf zijn als het om deze thema’s gaat. Het onderzoeken van het thema is een zelfonderzoek, en omgekeerd is zelfonderzoek ook het onderzoek van deze thema’s.

Zorgen

Zorgen maken, zorgen voor — de wereld, elkaar en onszelf. Wat kunnen we over zorg leren van onze ervaringen?

HOPEN

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed. Zo dicht Toon Hermans. Maar is hoop alleen een positieve kracht? Wat zijn de schaduwkanten van hoop? En kunnen we hopen zonder onszelf voor de gek te houden?

Vriendschap

Bestaat echte vriendschap? Is vriendschap tijdgebonden? Hoe voorwaardelijk is vriendschap?

Kennis

Wat verstaan wij onder kennis? En Socrates?

Delen

Eerlijk zullen we alles delen, is dat waar? En is delen een gelijkwaardige activiteit?

Levenskunst

Leidt levenskunst tot geluk? En is het te leren? De levenskunstenaar blijft in gesprek met zichzelf en de ander.

Twijfel

Welke vragen komen bij jou op over twijfel? Wat kunnen we er allemaal over te weten komen als we daarover in gesprek gaan?

Geduld

Is geduld wel zo’n schone zaak? Is het niet naïef, irritant soms? Is geduld ouderwets geworden?

Veiligheid

Heeft het thema Veiligheid met het thema Vrijheid te maken? Ben je veilig in vrijheid? Of juist vrij in veiligheid?

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid heeft een negatieve klank. Is dat wel terecht? Is het wel zo’n belangrijke voorwaarde voor een waardig bestaan?

Troosten

Is troosten een pleister op een gewond hart? Wanneer helpt troost, en hoe dan?

Aandacht

SBS stimuleert aandacht voor elkaar met kerst door alleen een haardvuur uit te zenden. Wat is aandacht echt?

Vertrouwen

Als je iets zeker weet, is er dan nog sprake van vertrouwen? En hoe zit het dan met de illusies van Victor Metz?

Verbinding

Is verbinding een cliché geworden? De verdeeldheid in de maatschappij wordt groter. Heeft verbinding ook een keerzijde?

Vergeven

Wat betekent vergeving? Is het altijd gekoppeld aan schuld? En wat moet je dan met je woede?

Gezondheid

Gezondheid is een vitaal begrip. Maar wat wensen we, als we elkaar gezondheid wensen?

Vrijheid

De term “vrijheid” duikt in deze tijd van corona regelmatig op. Bestaat vrijheid wel?

Moed

Hoe houden we de moed erin? Standhouden als je wordt aangevallen, volgens de Griekse veldheer Laches. En wij?

Solidariteit

In deze tijd van corona duikt regelmatig de term “solidariteit” op. Is dat terecht?

Verdraagzaamheid

Is verdragen een kunst, die je moet leren? En kan dat ook? Wat zeggen de Stoïcijnen erover? En wijzelf?

Afscheid

Het leven is vol grote en kleine vormen van afscheid. Is afscheid iets anders dan gewoon gedag zeggen?

Talent

Moet je talent altijd gebruiken? Of ben je iemand die geen enkel talent bezit? Kan dat?

In je kracht staan

Moet dat? Maar wat is jouw kracht? En wat moet je doen om erin te gaan staan?

Improviseren

Bijzonder in muziek, gewoon in ons leven van alledag? En zou de wereld daar beter van worden?

Natuurlijk

“Natuurlijk doe ik dat!” Hoezo natuurlijk? Zoals de bloemetjes en de bijtjes en de beweging van de sterren?

Rust

Roest rust? Of is het juist een harmonieuze, aan maat gebonden beweging?

Luisteren

Wanneer doen we het maar half? En wat maakt het tot een deugd?

Normaal doen

De minister-president roept ertoe op. Maar hoe doe je dat? En moeten we ernaar streven?

Denken

Hoe je denkt, en of je denkt, maakt uit voor de kwaliteit van je leven. Maar wat is denken? Wat doen we als we denken?

Urgentie

Wat is dat mechanisme dat ons steeds opjut? Kunnen we belangrijke zaken ook zonder tijdsdruk als urgent ervaren?

Scroll naar boven