Kennis

Wat verstaan wij onder kennis? En Socrates?