Denken

Voor de bijeenkomst op 27 januari 2017

De kwaliteit van je gedachten, bepaalt de kwaliteit van je leven. Dit was één van de inzichten van Epictetus, een filosoof van de Stoa.

Hoe je denkt, hoe je over iets denkt, óf je denkt, staat volgens de Stoa in nauwe verbinding met het goede leven.

Denken – de filosofie is erop gebaseerd en ermee opgebouwd. Elke filosofie is een bouwwerk van gedachten en denkbeelden.

Maar de vraag ‘wat is denken?’ wordt in de filosofie eigenlijk nauwelijks of nooit gesteld. Terwijl het toch een centrale vraag is voor ons begrip van het mens-zijn.

Wat is denken? Wat doen we als we denken? Kunnen we het denken in ons bewustzijn te pakken krijgen en uitleggen wat het is?

We willen deze middag niet onderzoeken wat we denken (de inhoud van het denken), maar we willen de activiteit van het denken onderzoeken (de denkhandeling).

Deze middag willen we denken over het denken.

Scroll naar boven