Gezondheid

Voor de bijeenkomst op 24 september 2021

Gezondheid is in deze coronatijd een vitaal begrip. Maar wat is gezondheid? Wij wensen elkaar vaak een goede gezondheid, maar wat wensen wij dan? Weten wij wat gezondheid is? Is het iets dat volstrekt duidelijk is, of is het een relatief begrip?

Laatst snoeide ik een struik tegen de achtermuur van het huis, toen er ineens een wesp opdook die mij een paar keer stak in mijn pols. In de uren daarna zwol mijn onderarm behoorlijk op. Het deed geen pijn, de arm was alleen dikker.

Volgens mij was dat geen aantasting van mijn gezondheid. Ik kon gewoon doorgaan met de gebruikelijke dagelijkse bezigheden. Mijn lichaam was bezig met een extra schoonmaakactie in die arm, maar daar had ik geen last van.

Ben je dan gezond, lichamelijk en fysiek, als je niet wordt gehinderd in het gewoon doorgaan met je dagelijkse bezigheden?

Maar gehinderd worden is natuurlijk ook een relatief begrip. De paralympiërs lijken niet gehinderd te worden door hun fysieke beperkingen om tot goede prestaties te komen. Zij noemen zichzelf waarschijnlijk gezond.

Wat is dat dan: gezondheid? Is het een conventie, een sociale afspraak welk fysiek en mentaal gedrag als normaal, dat wil zeggen, als gezond wordt verondersteld?

Maar waarschijnlijk toch ook met heel veel individuele variatie. Hoe hoog moet de koorts zijn of hoe erg moet de hoofdpijn zijn, voordat je zegt dat je ziek bent, dat wil zeggen niet meer gezond? Die afweging is natuurlijk het resultaat van een combinatie van sociale en individuele factoren. Moeders die zoentjes geven of blazen op pijnlijke plekken van kinderen hebben veelal een ingrijpend effect op de gezondheidsbeleving van die kinderen.

Is gezondheid dan een ander woord voor ongehinderd of normaal kunnen leven? Wat is dat gezondheid, wat verstaan we daaronder?

Scroll naar boven