Luisteren

Voor de bijeenkomst op 31 maart 2017

In filosofie speelt luisteren evenzeer een rol als spreken en vragen stellen. Soms komt het begrip ‘luisteren’ meer impliciet aan de orde: ‘‘Het is voor een mens onmogelijk iets te leren waarvan hij denkt dat hij het al weet”. Met deze uitspraak geeft Epictetus aan dat het niet altijd meevalt om open te staan voor nieuwe ideeën. Ook herkennen we hoe mensen soms maar half luisteren omdat ze eigenlijk meer bezig zijn om al een antwoord te bedenken.

Bij morele oordeelsvorming helpt het om met aandacht te luisteren om tot diepere wijsheid te komen. Ook kunnen we onderzoeken wat luisteren tot een deugd maakt; bijv. in het respectvol naar ouders of ouderen luisteren maar ook als ontvankelijkheid en hoe je onbevooroordeeld en geduldig naar een ander luistert.

Luisteren kan dus met taal en communicatie te maken hebben. Je kunt het begrip ‘luisteren’ echter ook breder trekken; luisteren naar innerlijke wijsheid, naar muziek of naar de natuur. Of je kunt onderzoeken waarin ‘luisteren’ verschilt van ‘horen’ en wat luisteren met geluid en aandacht te maken heeft.

Socrates stelde mensen op de markt in Athene vragen over hoe ze tot hun gedachten en conclusies kwamen. Geheel in lijn met zijn traditie onderzoeken we vrijdagmiddag 31 maart daarom tijdens het Socratisch Café Amsterdam het thema ‘luisteren’.

Scroll naar boven