Verbinding

Voor de bijeenkomst van 26 november 2021

Verbinding lijkt een clichéwoord geworden. In beleidsstukken en in de media komen we het begrip vaak tegen. Tegelijkertijd is volgens de media de verdeeldheid tussen groepen in de maatschappij steeds groter aan het worden. Tussen gevaccineerde en ongevaccineerden, tussen rijk en arm, jong en oud, gevestigden en nieuwkomers, klimaatverandering adepten en ontkenners, enz., enz., enz. worden de verschillen groter.

Zelf zeggen we vaak dat dialoog leidt tot verbinding. Is dat zo? Of is verbinding een marketingterm geworden, een dooddoener in een tijd waarin polarisatie en segregatie toeneemt?

Maar wat betekent verbinding ook alweer? Waarmee voelen we ons verbonden? Of waardoor zijn we dat kwijtgeraakt? Wanneer voelen we verbinding met iets of iemand of met een groep?

Hoe voelen we ons verbonden met onze dierbaren? Kan je je verbinden met iemand die dat niet wil en voel je je dan toch verbonden? Is relatie hetzelfde als verbinding? Heb je verbinding met iedereen met wie je een relaties hebt? Of zijn er relaties waarmee je geen verbinding hebt? Is verbinding meer dan een relatie?

Kan er verbinding zijn in haat? Zijn kemphanen eigenlijk met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke focus van hun strijd? Of noem je dat geen verbinding?

Is verbinding altijd alleen maar positief? Misdadigers kunnen per definitie dus niet met elkaar verbonden zijn? ‘Makkers in het kwaad’ is maar schijn? Of zijn makkers niet verbonden?

En heeft verbinding ook een keerzijde? Is het wijs om je te verbinden en is je verbinden altijd wijs?

Scroll naar boven