Thema’s

Aandacht
SBS stimuleert aandacht voor elkaar met kerst door alleen een haardvuur uit te zenden. Wat is aandacht echt?
Meer…
Afhankelijkheid
Afhankelijkheid heeft een negatieve klank. Is dat wel terecht? Is het wel zo’n belangrijke voorwaarde voor een waardig bestaan?
Meer…
Afscheid
Het leven is vol grote en kleine vormen van afscheid. Is afscheid iets anders dan gewoon gedag zeggen?
Meer…
Delen
Eerlijk zullen we alles delen, is dat waar? En is delen een gelijkwaardige activiteit?
Meer…
Denken
Hoe je denkt, en of je denkt, maakt uit voor de kwaliteit van je leven. Maar wat is denken? Wat doen we als we denken?
Meer…
Geduld
Is geduld wel zo’n schone zaak? Is het niet naïef, irritant soms? Is geduld ouderwets geworden?
Meer…
Gezondheid
Gezondheid is een vitaal begrip. Maar wat wensen we, als we elkaar gezondheid wensen?
Meer…
HOPEN
Geef elkander hoop, dan gaat alles goed. Zo dicht Toon Hermans. Maar is hoop alleen een positieve kracht? Wat zijn de schaduwkanten van hoop? En kunnen we hopen zonder onszelf voor de gek te houden?
Meer…
Improviseren
Bijzonder in muziek, gewoon in ons leven van alledag? En zou de wereld daar beter van worden?
Meer…
Levenskunst
Leidt levenskunst tot geluk? En is het te leren? De levenskunstenaar blijft in gesprek met zichzelf en de ander.
Meer…
Luisteren
Wanneer doen we het maar half? En wat maakt het tot een deugd?
Meer…
Moed
Hoe houden we de moed erin? Standhouden als je wordt aangevallen, volgens de Griekse veldheer Laches. En wij?
Meer…
Natuurlijk
“Natuurlijk doe ik dat!” Hoezo natuurlijk? Zoals de bloemetjes en de bijtjes en de beweging van de sterren?
Meer…
Normaal doen
De minister-president roept ertoe op. Maar hoe doe je dat? En moeten we ernaar streven?
Meer…
Rust
Roest rust? Of is het juist een harmonieuze, aan maat gebonden beweging?
Meer…
Solidariteit
In deze tijd van corona duikt regelmatig de term “solidariteit” op. Is dat terecht?
Meer…
Talent
Moet je talent altijd gebruiken? Of ben je iemand die geen enkel talent bezit? Kan dat?
Meer…
Troosten
Is troosten een pleister op een gewond hart? Wanneer helpt troost, en hoe dan?
Meer…
Twijfel
Welke vragen komen bij jou op over twijfel? Wat kunnen we er allemaal over te weten komen als we daarover in gesprek gaan?
Meer…
Urgentie
Wat is dat mechanisme dat ons steeds opjut? Kunnen we belangrijke zaken ook zonder tijdsdruk als urgent ervaren?
Meer…
Veiligheid
Heeft het thema Veiligheid met het thema Vrijheid te maken? Ben je veilig in vrijheid? Of juist vrij in veiligheid?
Meer…
Verbinding
Is verbinding een cliché geworden? De verdeeldheid in de maatschappij wordt groter. Heeft verbinding ook een keerzijde?
Meer…
Verdraagzaamheid
Is verdragen een kunst, die je moet leren? En kan dat ook? Wat zeggen de Stoïcijnen erover? En wijzelf?
Meer…
Vergeven
Wat betekent vergeving? Is het altijd gekoppeld aan schuld? En wat moet je dan met je woede?
Meer…
Vertrouwen
Als je iets zeker weet, is er dan nog sprake van vertrouwen? En hoe zit het dan met de illusies van Victor Metz?
Meer…
Vriendschap
Bestaat echte vriendschap? Is vriendschap tijdgebonden? Hoe voorwaardelijk is vriendschap?
Meer…
Vrijheid
De term “vrijheid” duikt in deze tijd van corona regelmatig op. Bestaat vrijheid wel?
Meer…
Zorgen
Zorgen maken, zorgen voor — de wereld, elkaar en onszelf. Wat kunnen we over zorg leren van onze ervaringen?
Meer…
Scroll naar boven